Gezondheidssituatie Coronavirus

Geachte heer, mevrouw,

De corona-crisis duurt nu al ruim een jaar en heeft de nodige impact (gehad) op de toeristische markt.

Uiteraard hopen wij met u mee dat komend jaar een goed seizoen wordt met veel gasten.

Wij krijgen van enkele camping-ondernemers vragen over het sanitair.

Vorig voorjaar moest dit volgens de regionale noodverordening gesloten blijven en er heerst wat onduidelijkheid over de regels dit jaar.

De maatregelen ter verspreiding van Covid-19 staan tegenwoordig vermeld in de Tijdelijke Wet Maatregelen Corona.

Hierin staat vermeld dat publieke sanitaire voorzieningen geopend mogen zijn. Er staat niets specifiek vermeld over sanitair op kampeerterreinen.

Het sanitair op uw kampeerterrein mag dus gewoon open en in gebruik zijn.

Uiteraard met inachtneming van de basisregels en de geldende hygiëne en veiligheids-maatregelen.

Verdere voorzieningen, zoals zwembad, wellness, eet- en drinkgelegenheden en binnenspeeltuinen blijven gesloten tot nader order.

Winkels mogen alleen geopend zijn wanneer zij levensmiddelen verkopen.

Meer informatie over de geldende regels en eventuele veranderingen vindt u op de volgende website:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-03-20#Hoofdstuk7

of op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/op-vakantie-in-nederland

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren en wensen u een goede gezondheid en een mooi seizoen toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het team Recreatie & Toerisme